Naša činnosť:


Terénne geodetické skúšky zemín a sypanín.
Geotechnický monitoring a konzultačná činnosť.
Nedeštruktívne skúšky betónových konštrukcií.

Na stránke sa usilovne pracuje.

 

Ďakujeme za pochopenie.